Нападающийclose

Нападнік

*зьвязка нападнікаў / *связка нападающих
*цэнтральны нападнік / *центральный нападающий